Informace o výuce a provozu školy

Informace o výuce a provozu školy od 3. května 2021 dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
(aktualizováno 3. 5. 2021, 8:00 hodin)

Kdo a jak bude chodit do školy – prezenční výuka:
Do školy budou chodit žáci 1. a 2. stupně v tzv. rotačním režimu.
lichý týden žáci 1. ABC, 3. ABC  a 5. AB, 7.ABC a 9.ABC
sudý týden žáci 2. ABC, 4. ABC a 5. CD, 6.ABCD a 8.ABC
Výuka ve škole při prezenčním vzdělávání probíhá podle stálého rozvrhu.  O případných drobných změnách způsobených např. rozpisem tříd pro stravování ve školní jídelně budou informovat třídní učitelé. Výuka tělesné výchovy je zakázána. V hodinách hudební výchovy je zakázáno zpívat.

2. Pokračování distančního vzdělávání a online výuky
Žáci, kteří konkrétní týden nemají rotační výuku, se vzdělávají online podle současných rozvrhů online výuky. Všechny online hodiny v rozvrhu jsou pro žáky povinné.

3. Testování
Žáci 2. stupně:
Testuje se 2x týdně na začátku vyučování ve třídě, v pondělí a čtvrtek samoodběrnými testy. Žák si provádí test sám, výtěrem tyčinkou z kraje nosu.

Žáci 1. stupně:
Testuje se 1x týdně na začátku vyučování ve třídě v pondělí samoodběrnými testy. Žák si provádí test sám, výtěrem tyčinkou z kraje nosu.  Zákonným zástupcům žáků 1. – 3. ročníku bude umožněna přítomnost při samoodběru jeho dítěte. Na testování budou 1. – 3. třídy rozděleny na 2 části. Každá část třídy se bude testovat v určených učebnách. Již se netestují žáci, kteří byli otestováni v ranní družině. Dále se netestují žáci, kteří škole doloží potvrzením od lékaře nebo laboratoře, že prodělali onemocnění Covid ne déle než 90 dní. Dále se neprovádí testování u dětí, pokud bude doložen negativní výsledek ne starší 48 hodin o PCR nebo antigenním testu, který byl realizován na odběrném místě.

Od pondělí 3. května 2021 se budou žáci 3. a 5. tříd testovat testy Singclean SARS-CoV-2. Jednoduchý návod k použití naleznete v přiloženém souboru, instruktážní video na adrese: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole.
 
4. Přestávky
Přestávku tráví žáci školy ve třídě. Třídu opouští z hygienických potřeb a dalších nezbytných důvodů. Často se ve třídách větrá, počítejte proto s teplejším oblečením.

5. Družina
Družinu poskytuje škola jen dětem na prezenční výuce. Družina je otevřena od 06:30 do 16:00 hodin.
V družině bude zajišťována i péče o žáky rodičů vybraných profesí. Děti se budou připojovat k online hodinám svých tříd.

6. Školní jídelna
Obědy je nutné si přihlásit v systému www.strava.cz . Výdej obědů žákům na distanční výuce zůstává nezměněn.

7. Roušky a další hygienická opatření
Celou dobu výuky a pobytu ve škole mají žáci i učitelé nasazenou chirurgickou roušku, nanoroušku nebo respirátor. Pokud žák roušku zapomene, škola mu poskytne náhradní. Základem současných protiepidemiologických opatření ve školách je nemíchání tříd, pravidelné větrání, pokud je to možné, tak pobyt na čerstvém vzduchu.

8. Kroužky
Nebudou na škole realizovány.
 
Mgr. Petr Sadílek
ředitel školyKontakt

Adresa:

Tylovo nábřeží 1140
500 02 Hradec Králové

E-mail:

skola@zsgocarova.cz

Telefonní spojení


Kancelář školy
495 019 011
Mateřská škola
495 444 421
Školní družina
495 019 041
Školní jídelna
495 019 050

Mapka