Plavecká výuka

Vážení rodiče,
předkládáme Vám nabídku Plavecké školy zaměřenou na zdravotní a kondiční plavání. Vaše dítě by tak mohlo rozvíjet své plavecké schopnosti a dovednosti. Děti budou navštěvovat výuku plavání v průběhu celého školního roku. Metodický plán výuky je zaměřen především na utužení zdraví Vašeho dítěte. Věk zaujímá ve výuce plavání důležité místo. Ten, kdo od mládí pravidelně dochází na plavání, získává snáze řadu pohybových zkušeností ve vodním prostředí.

Čím dříve se naučí dítě plavat, tím lépe. Plavání podporuje všestranný rozvoj svalstva celého těla včetně svalových skupin, které jsou v běžném životě zanedbávány. Velmi výrazně ovlivňuje i činnost vnitřních orgánů. V souvislosti se zatížením velkých svalových skupin se rychle zvyšuje látková přeměna. Rostou nároky na dodávku kyslíku a na odstraňování oxidu uhličitého, na přísun energeticky bohatých látek do svalů. Zvláště významně je zatěžován dýchací a oběhový systém. Dýchání je prohloubené; vdech i výdech se provádí proti hydrostatickému tlaku vody, proto při systematickém plaveckém výcviku je dechová činnost velmi příznivě ovlivněna. Zatěžování oběhové soustavy vede k rozvoji sportovního srdce. Nemalý je i vliv na řízení tělesné teploty. Při soustavném výcviku má blahodárný vliv na zdravotní stav. Jeho význam na příznivý zdravotní stav je pozorován nejen po stránce fyzické ale i psychické. Děti, které se věnují plavání mají větší chuť k jídlu, přiměřeně přibírají na váze, jejich spánek je hluboký a klidný.

Plavecký pohyb z hlediska sportovního má obrovský fyziologický účinek. Zaměstnává rovnoměrně celý pohybový aparát, podněcuje vnitřní orgány k intenzívní činnosti a značně ovlivňuje termoregulační, srdeční a dýchací systém, podstatně zvyšuje metabolismus a vede k otužování. Při respektování základních zdravotních pravidel má příznivý vliv na organismus z hlediska hygienického. Plavecký sport má významný vliv na rozvoj volních vlastností člověka mezi něž patří vytrvalost, cílevědomost, zvyšuje sebevědomí a učí přemáhat pocit únavy.
 
Adresa: Plavecká škola Zéva
Eliščino nábřeží 842
500 03 Hradec Králové
Telefon: 495 212 529
495 404 409
E-mail: plavecka.skola@zeva.cz
IČO: 67440576
Číslo účtu: 27-0307790297/0100


Metodický výukový plán zaměřený na zdravotní a kondiční plavání:

 • otužování, pocit vody, hry, rytmické dýchání,
 • rehabilitace ve vodním prostředí, nadlehčení kloubního aparátu při pohybu, posilování svalových partií,
 • seznámení se správně vykonávanými plaveckými pohyby, nácvik plaveckých způsobů prsa, znak, kraul,
 • zvyšování vytrvalosti, rychlosti, síly a obratnosti, nácvik startovního skoku, technika plavání pod vodou, přenášení předmětů a plavání za ztížených podmínek,
 • nábor do výkonnostního plavání (Plavecký klub Hradec Králové).


Desatero malého plavce 

 1. Nejsi-li zdráv – plavání odlož (zvýšená teplota, žaludeční nevolnost atd.).
 2. Před plaváním a vstupem do vody nejez! Počkej 1 – 2 hodiny, než vytrávíš. (Pozor na zatížení krevního oběhu trávicím traktem.)
 3. Před vstupem nebo skokem do vody udělej několik cviků na rozcvičení, namoč si obličej a krajinu srdeční. Adaptuj organismus na připravenou zátěž a na chladnější prostředí.
 4. Uřícený a zpocený neskákej do vody. Dojde k prudkému snížení tepové frekvence se zástavou srdce.
 5. Nepřeceňuj nikdy své síly – plav pouze tak daleko, odkud se bezpečně vrátíš. Voda zkresluje vzdálenosti, přibližuje!
 6. Dostaneš-li křeč, polož se na záda, plav pouze nepostiženými končetinami, nezmatkuj a přivolej pomoc (zátěžová situace: začíná pracovat reflex, centrum v prodloužené míše, dochází k trhavým pohybům, které plavce vysílí).
 7. Na plavidlech jezdi pouze na takové vzdálenosti, které jsi schopen doplavat. Před použitím proveď kontrolu plavidla. Na tekoucí vodě použij plovací vestu.
 8. Vyhýbej se tekoucí vodě (rozvodněným řekám, potokům a jezerům). Tvoří se zde nebezpečné vratné proudy a válce, ze kterých nevyplave ani zkušený plavec. Plavání v tekoucí vodě vysiluje až 3x více než plavání ve vodě stojaté!
 9. Neskákej do neznámé vody – nevíš, co je na dně. Před vstupem do neznámé vody si vezmi gumovou obuv, která zabrání poraněním o ostré předměty.
 10. Nauč se poskytovat dopomoc unavenému plavci. Později i záchranu tonoucího.
Dokumenty

Pokyny pro doprovázející učitele ZŠ
     Kontakt

Adresa:

Tylovo nábřeží 1140
500 02 Hradec Králové

E-mail:

skola@zsgocarova.cz

Telefonní spojení


Kancelář školy
495 019 011
Mateřská škola
495 444 421
Školní družina
495 019 041
Školní jídelna
495 019 050

Mapka