Fotky

Dne 30.května se uskutečnila poslední sportovní akce projektu Sportování bez hranic, který měl za cíl rozvíjet spolupráci mezi polskými a českými školami. Během pěti let došlo k několika setkáním polských a českých dětí. Tato setkání byla vždy vyplněna sportovními aktivitami. Především se jednalo o upevnění a rozšíření dovedností florbalu a seznámení se se hrou kinbal. Jako doprovodné akce byly provozovány atletické disciplíny, orientační běh, kopaná a hry na rozvoj obratnosti. Jako odpočinkové aktivity byly voleny různé druhy relaxačních a společenských aktivit. Byly jimi návštěva aquacenter nebo hra bowlingu. Celý projekt byl financován z fondů evropské unie a zpracovával ho magistrát města Hradce Králové. Ten pak po dobu pěti let organizačně zajišťoval jeho udržitelnost.
Kontakt

Adresa:

Tylovo nábřeží 1140
500 02 Hradec Králové

E-mail:

skola@zsgocarova.cz

Telefonní spojení


Kancelář školy
495 019 011
Mateřská škola
495 444 421
Školní družina
495 019 041
Školní jídelna
495 019 050

Mapka