Fotky

Ve všech odděleních ŠD v listopadu uskutečnilo tradiční Podzimní tvoření. Děti společně se svými vychovateli vytvářely různorodými výtvarnými technikami podzimní kompozice. Děti pracovaly individuálně i ve skupinách. Výrobky (3D kompozice, podzimní koláže, palety přírodnin, ježci z listí…) zdobí třídy a chodbu. Jak pro nás vychovatele, tak pro děti to byl užitečně a prima strávený čas ve školní družině...


Jitka Marková (vedoucí vychovatelka)
Kontakt

Adresa:

Tylovo nábřeží 1140
500 02 Hradec Králové

E-mail:

skola@zsgocarova.cz

Telefonní spojení


Kancelář školy
495 019 011
Mateřská škola
495 444 421
Školní družina
495 019 041
Školní jídelna
495 019 050

Mapka