O škole

Základní školu Josefa Gočára naleznete na Tylově nábřeží v Hradci Králové. Škola se  nachází v centru, je obklopena zelení.  Architektura  školy spadá do období 1. republiky. Významný český architekt Josef Gočár  je totiž autorem projektu Nových škol měšťanských. Součástí architektonického komplexu byla také výstavba mateřské školy, jež v současné době slouží jako školní jídelna. Rekonstrukcí prošlo sportoviště, které zaujímá centrální prostor mezi budovami školy a na kterém je možné trávit velké přestávky. Škola stavěná v duchu moderní architektury, disponuje prostornými a světlými třídami, chodby jsou široké a vzdušné Velká aula umožňuje konání slavnostních i kulturních akcí přímo ve škole, nechybí ani  tělocvična. Ve všech ročnících probíhá výuka podle vlastního vzdělávacího programu „Společná cesta za poznáním“. 
 
Naše škola je již mnoho let velmi aktivní a úspěšná v přípravě a realizaci rozsáhlých projektů, které jsou financovány zejména z prostředků ESF, MŠMT, KÚ KHK a Magistrátu HK. Projekty zaměřujeme zejména na zkvalitňování výuky ve smyslu zavádění nových metod, které kladou důraz na samostatnost žáků při řešení úkolů a v souvislosti s tím dochází i ke zlepšování vybavení zázemí školy. Dále se v projektech zaměřujeme za neustálé zdokonalování klimatu školy a souběžně s tím předkládáme žákům různé oblasti pravidel a principů, které je provázejí v každodenním životě, vedeme je k vytváření svých postojů k různé problematice tak, aby žáci přijali za své ty správné a uměli řešit rizikové situace objevující se v běžném životě.
Z prostředků ESF škola získala již přibližně 21 000 000 Kč na projekty, z nichž některé jsou aktuálně v období své udržitelnosti (Společná cesta za poznáním, Společnou cestou ke zdravému klimatu školy...) a u jiných probíhá nyní jejich realizace (Každý může být osobností, Poznáváme, jak zdravě žít).

Výuka některých předmětů v anglickém jazyce od první třídy. Se schválením  MŠMT vyučujeme v anglickém jazyce  jako jedna z mála základních škol v České republice v 1. a 2. ročníku  dvě  hodiny týdně matematiku,  výtvarnou  výchovu a pracovní vyučování.  Ve 3. – 5. ročníku  probíhá v anglickém jazyce  výuka výtvarné výchovy a pracovního vyučování.

Výuka cizích jazyků probíhá na naší škole od 1. do 9. ročníku. Pro žáky 2. stupně pořádá škola výjezdy do zahraničí, každoročně se žáci účastní společného týdenního pobytu s žáky z partnerské školy v Německu. Rodilý mluvčí má v hodinách anglického jazyka pro všechny žáky školy od 3. – 9. ročníku,  jasný cíl – pomoci dětem ztratit ostych z používání angličtiny, porozumět a později reagovat, to vše v postupném logickém sledu  Naopak běžná hodina angličtiny má dětem rozšířit teoretické znalosti látky a procvičit je v umělých podmínkách, rozšiřovat slovní zásobu a stavět stále větší základy pro budoucí používání jazyka.  Oba tyto celky by se měly doplňovat  a  na sebe navazovat.

Jednou z priorit školy je rozvoj matematického a logického myšlení. Za tímto účelem škola aktivně spolupracuje s dětskou Mensou ČR, v Logické olympiádě se naši žáci dostávají  do celostátního finále, v mezinárodní soutěži Genius logicus získala řada žáků školy zlatý diplom. Škola se přihlásila do celostátního projektu Matematika s chutí, který podporuje výuku matematiky zábavnou formou. Učitelé pracují s žáky na příkladech z celostátních i mezinárodních testů Klokan, PISA, OECD s Šachovým svazem České republiky.

Na škole pracuje školní psycholog. Psycholog je k dispozici žákům, rodičům žáků a pedagogickému sboru. Cílem je předcházet problémům.

Volný a mimoškolní čas mohou žáci naší školy trávit aktivním způsobem v některém z kroužků, které škola nabízí. Kroužky zabírají široké spektrum od esteticky zaměřených jako je keramika, výtvarný kroužek nebo filmová tvorba, přes kroužky sportovní, florbal, pohybové hry, po kroužky rozvíjející logické myšlení jako jsou šachy. V prostorách školy jsou realizovány aktivity jako například karate, aerobic, zumba, street dance, hip-hop, turistický oddíl, aktivity hudebních škol Roland a Yamaha. Žáci se  mohou přihlásit na doučování z českého jazyka a matematiky, či přípravu k přijímacím zkouškám.

Školní družina obývá celé jedno poschodí, je  oddělena od ostatního chodu školy a žáci se zde mohou  věnovat hrám, tvoření, soutěžení či relaxaci.

Všichni žáci školy postupně získávají  počítačovou gramotnost. Učí se využívat všechny dostupné informační technologie. K tomu slouží  učebna  informatiky a multifunkční učebna. Ta je vybavena interaktivní tabulí, notebooky a knihovnou s odbornými publikacemi, slovníky a encyklopediemi z různých oborů. Žáci zde zpracovávají získaná data na počítačích, učí se zpracovávat vlastní materiály z fotoaparátů či kamery.


Plán akcí

< <     10/2019     > >
PoÚtStČtSoNe
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
BAKALÁŘI

Kontakt

Adresa:

Tylovo nábřeží 1140
500 02 Hradec Králové

E-mail:

skola@zsgocarova.cz

Telefonní spojení


Kancelář školy
495 019 011
Mateřská škola
495 444 421
Školní družina
495 019 041
Školní jídelna
495 019 050

Mapka