Pedagogický sbor

Třída Jméno E-mail Telefon
1.A Šrůtová Jiřina srutova.jirina@zsgocarova.cz 495 019 040
1.B Hinduliaková Simona hinduliakova.simona@zsgocarova.cz 495 019 040
1.C Ptáčková Svatava ptackova.svatava@zsgocarova.cz 495 019 040
2.A Hirschová Eva hirschova.eva@zsgocarova.cz 495 019 040
2.B Bezvodová Veronika bezvodova.veronika@zsgocarova.cz 495 019 040
2.C Měchurová Iva   495 019 040
3.A Nejedlá Eva nejedla.eva@zsgocarova.cz 495 019 040
3.B Eliášová Pavla eliasova.pavla@zsgocarova.cz 495 019 040
3.C Bartoňová Veronika bartonova.veronika@zsgocarova.cz 495 019 040
4.A Prokopová Miroslava prokopova.miroslava@zsgocarova.cz 495 019 040
4.B Kuříková Blanka kurikova.blanka@zsgocarova.cz 495 019 040
4.C Martínková Hana   495 019 040
4.D Kašparová Barbora kasparova.barbora@zsgocarova.cz 495 019 040
5.A Šimková Simona simkova.simona@zsgocarova.cz 495 019 040
5.B Ludvíková Alena ludvikova.alena@zsgocarova.cz 495 019 040
5.C Hendrychová Romana   495 019 040
5.D Havlíková Alena havlikova.alena@zsgocarova.cz 495 019 040
6.A Macháčková Lenka machackova.lenka@zsgocarova.cz 495 019 022
6.B Švecová Lenka svecova.lenka@zsgocarova.cz 495 019 024
6.C Kubíčková Petra kubickova.petra@zsgocarova.cz 495 019 019
7.A Kalinová Monika kalinova.monika@zsgocarova.cz 495 019 012
7.B Roubal Aleš   495 019 019
7.C Procházka Lukáš prochazka.lukas@zsgocarova.cz 495 019 016
8.A Žočková Alena zockova.alena@zsgocarova.cz 495 019 016
8.B Vítová Dominika vitova.dominika@zsgocarova.cz 495 019 022
8.C Slaninová Miloslava slaninova.miloslava@zsgocarova.cz 495 019 019
9.A Hlaváčová Hana hlavacova.hana@zsgocarova.cz 495 019 019
9.B Hlávková Kateřina hlavkova.katerina@zsgocarova.cz 495 019 016
9.C Saučuková Kamila saucukova.kamila@zsgocarova.cz 495 019 016
       
  Foglarová Marta foglarova.marta@zsgocarova.cz 495 019 023
  Hubeňáková Zuzana hubenakova.zuzana@zsgocarova.cz 495 019 024
  Horniková Kristýna hornikova.kristyna@zsgocarova.cz 495 019 024
  Kopecká Lenka kopecka.lenka@zsgocarova.cz 495 019 024
  Kozmová Simona kozmova.simona@zsgocarova.cz 495 019 024
  Kubíčková Tereza kubickova.tereza@zsgocarova.cz 495 019 023
  Streckerová Monika streckerova.monika@zsgocarova.cz 495 019 022
  Špryňarová Nikola sprynarova.nikola@zsgocarova.cz 495 019 024
       
Rodilá mluvčí
  Doskočil Ebonni    Kontakt

Adresa:

Tylovo nábřeží 1140
500 02 Hradec Králové

E-mail:

skola@zsgocarova.cz

Telefonní spojení


Kancelář školy
495 019 011
Mateřská škola
495 444 421
Školní družina
495 019 041
Školní jídelna
495 019 050

Mapka