Školní družina

Vážení rodiče,
školní družina je důležitým výchovným partnerem školy a rodiny. V zájmu bezpečnosti a efektivní činnosti školní družiny platí stávající pravidla při vyzvedávání dětí, která se nám a většině rodičů osvědčila. Chápeme, že některá opatření mohou být do jisté míry omezující. Našim společným zájmem je maximální bezpečnost vašich dětí a zaměstnanců školy. Stejná pravidla budou i v tomto školním roce.  

Od měsíce října začínají kroužky. Po dohodě s vedením školy máme čtvrtek „bez kroužků“. Tento den mají všechna oddělení od 13:00 do 14:30 hodin/dle rozvrhu některá oddělení od 13:30 do 15:00 hodin/ svůj program i mimo školu (vycházky, exkurze...). Tyto aktivity jsou zveřejněny na webových stránkách, na nástěnce u vchodu do školní družiny a u vchodu I. stupně ZŠ. Žádáme vás, abyste v této době nevyzvedávali své děti z družiny. 
 
 Děkujeme vám za pochopení a respektování přijatých opatření.
 Mgr. Jitka Marková, vedoucí vychovatelka
 
Oddělení školní družiny a kontakty
I. 1.A vychovatelka Ivana Červinková cervinkova.ivana@zsgocarova.cz 495 019 044
II. 1.B vychovatelka Iva Macurová    495 019 044
III. 1.C vychovatelka Irena Kašparová  kasparova.irena@zsgocarova.cz 495 019 045
IV. 2.A vychovatelka Renata Eliášová eliasova.renata@zsgocarova.cz 495 019 041
V. 2.B vychovatelka Jitka Hrochová hrochova.jitka@zsgocarova.cz 495 019 041
VI. 2.C, část 3.C vychovatelka Jana Sobotková sobotkova.jana@zsgocarova.cz 495 019 042
VII. 3.A, část 3.C vedoucí vychovatelka Mgr. Jitka Marková markova.jitka@zsgocarova.cz 495 019 043
VIII. 3.B, část 3.C vychovatel Bc. Václav Toman toman.vaclav@zsgocarova.cz 495 019 046

Dokumenty śkolní družiny

Vnitřní řád školní družiny

Plán práce školní družiny na školní rok 2019/2020

Odchod ze školní družiny (mimo časy uvedené v zápisovém lístku)

Zápisní list do školní družinyKontakt

Adresa:

Tylovo nábřeží 1140
500 02 Hradec Králové

E-mail:

skola@zsgocarova.cz

Telefonní spojení


Kancelář školy
495 019 011
Mateřská škola
495 444 421
Školní družina
495 019 041
Školní jídelna
495 019 050

Mapka