Školní družina

Školní družina je zřízena na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Práce školní družiny je samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými požadavky, pravidly a zásadami pedagogiky volného času.
 
Poslání školní družiny:
Školní družina realizuje a zajišťuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost v době mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, rekreační, sebeobslužné a zájmové. Družina umožňuje žákům přípravu na vyučování.
 
Od měsíce října začínají kroužky. Po dohodě s vedením školy máme čtvrtek „bez kroužků“. Tento den mají všechna oddělení od 13:00 do 14:30 hodin (dle rozvrhu některá oddělení od 13:30 do 15:00 hodin) svůj program i mimo školu (vycházky, exkurze...). Tyto aktivity jsou zveřejněny na webových stránkách, na nástěnce u vchodu do školní družiny a u vchodu I. stupně ZŠ. Žádáme vás, abyste v této době nevyzvedávali své děti z družiny. 
Děkujeme vám za pochopení a respektování přijatých opatření.
Mgr. Jitka Marková, vedoucí vychovatelka
 
Oddělení školní družiny a kontakty
I. 1.A vedoucí vychovatelka Mgr. Jitka Marková markova.jitka@zsgocarova.cz 495 019 043
II. 1.B vychovatelka Jitka Hrochová hrochova.jitka@zsgocarova.cz 495 019 041
III. 1.C vychovatelka Renata Eliášová eliasova.renata@zsgocarova.cz 495 019 041
IV. 2.A, část 2.C vychovatelka Ivana Červinková cervinkova.ivana@zsgocarova.cz 495 019 044
V. 2.B, část 2.C vychovatelka Iva Macurová   495 019 044
VI. 3.B, část 3.A vychovatel Bc. Václav Toman toman.vaclav@zsgocarova.cz 495 019 046
VII. 3.C, část 3.A vychovatelka Mgr. Irena Kašparová  kasparova.irena@zsgocarova.cz 495 019 045
VIII. 4. třídy vychovatelka Jana Sobotková sobotkova.jana@zsgocarova.cz 495 019 042

Dokumenty śkolní družiny

Vnitřní řád školní družiny

Plán práce školní družiny na školní rok 2020/2021

Odchod ze školní družiny (mimo časy uvedené v zápisovém lístku)

Zápisní list do školní družinyKontakt

Adresa:

Tylovo nábřeží 1140
500 02 Hradec Králové

E-mail:

skola@zsgocarova.cz

Telefonní spojení


Kancelář školy
495 019 011
Mateřská škola
495 444 421
Školní družina
495 019 041
Školní jídelna
495 019 050

Mapka