Přijímací řízení na SŠ

Střední školy s talentovou zkouškou
 • lze podat dvě přihlášky do 30. 11. 2022 
 • talentové zkoušky: 2.–15. 1. 2023 a 15.–31. 1. 2023 (sportovní gymnázia – do 15. 2. 2023)
 • pokud žák podá přihlášku na školu s talentovou zkouškou a bude přijat, neztrácí možnost podat přihlášku na běžnou střední školu (opět může zvolit 2 školy)
První kolo přijímacího řízení
 • lze podat dvě přihlášky do do 1. 3. 2023 
 • přihlášky poslat doporučeně nebo osobně předat na ředitelství školy v dostatečném předstihu termínu podání
 • vyplnění přihlášek prostřednictví Bakalářů
 • přihlášky škola vytiskne po vydání pololetního vysvědčení
 • k přihláškám je možné doložit – zprávu z PPP, vysvědčení ze ZUŠ, diplomy ze soutěží, potvrzení z organizací (hasiči, skauti), v případě potřeby lékařské potvrzení 
 • termíny konání jednotné přijímací zkoušky na střední školy 13. 4. a 14. 4. 2023
 • maturitní obory – jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky – žák ji vykoná dvakrát
 • nematuritní obory vykonávají většinou pohovor nebo se stanoví pořadí dle kritérií
 • po ukončení řízení ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů
 • možnost odvolání je do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí
Zápisové lístky
 • zápisové lístky slouží k potvrzení nástupu žáka na danou školu (bez jeho odevzdání  je vyškrtnut z pořadí)
 • škola vydá zápisové lístky poslední týden v lednu zákonnému zástupci na základě dokladu totožnosti
 • lístek odevzdáte na vybranou školu do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí žáka
Další kola přijímacího řízení
 • ​neúspěšný uchazeč může vykonávat přijímací zkoušky v dalších kolech, zde může podávat neomezený počet přihlášek; škola vyhlašuje další kolo vždy po uzavření kola předchozího, takto může přijímací řízení probíhat až do září 2023
Kontakty
Dana Hladíková Výchovný poradce  hladikova.dana@zsgocarova.cz 495 019 015
Kateřina Hlávková  Výchovný poradce  hlavkova.katerina@zsgocarova.cz 495 019 016
René Hůlek Školní psycholog  hulek.rene@zsgocarova.cz 495 019 018
774 498 537
Kateřina Zemanová  Úřad práce  katerina.zemanova@uradprace.cz 950 116 602

 Kontakt

Adresa:

Tylovo nábřeží 1140
500 02 Hradec Králové

E-mail:

skola@zsgocarova.cz

Telefonní spojení


Kancelář školy
495 019 011
Mateřská škola
495 444 421
Školní družina
495 019 041
Školní jídelna
495 019 050

Mapka